Les bla bla bla nquer

30 mars 2021

dessin de JERC du mardi 30 mars 2021

caricature Jean Michel Blanquer

Les bla bla bla nquer

www.facebook.com/jercdessin

https://twitter.com/dessingraffjerc


ARTICLE AGORA SUIVANT :

Réforme de l'assurance chômage